Systém uznávání kvality specializované ambulantní péče
(The system of Acreditations Of the Specialised Ambulatory Outpatient`s Care - ASAC)


Systém uznávání kvality specializované ambulantní péče (ASAC) je majetkem Sdružení ambulantních specialistů (se zajištěním vlastnických práv ve smyslu českého právního řádu), které však tento způsob hodnocení poskytovatelů ambulantní specializované péče nabízí ostatním partnerům v systému poskytování této péče s tím, že se do následné další kultivace tohoto systému mohou zapojit.


Sdružení ambulantních specialistů (www.sasp.cz)