Certifikát kvality

SMLOUVA


O PROPŮJČENÍ CERTIFIKÁTU KVALITY


V SYSTÉMU UZNÁNÍ KVALITY SPECIALIZOVANÉ AMBULANTNÍ PÉČESmluvní strany:
Sdružení ambulantních specialistů
(adresa, IČO)

zastoupené předsedou
(jméno)

a

Zdravotnické zařízení
(adresa, IČO, IČZ)

zastoupené
(jméno)
dobrovolně uzavírají výše uvedenou smlouvu za následujících podmínek: 1. 1. Tento certifikát se propůjčuje na dobu určitou 5 let.

 2. 2. Tato smlouva může být ukončena předčasně,

  1. a)Pokud zdravotnické zařízení poruší podmínky „Systému uznání kvality ambulantní péče“,

  2. b)Pokud se na tom obě smluvní strany dohodnou,

  3. c)Pokud některá ze smluvních stran ztratí právní subjektivitu.

 3. 3. Součástí této smlouvy je

  1. a)doporučení Sdružení ambulantních specialistů, aby ambulantní zařízení (jméno) bylo zařazeno (zůstalo) do sítě zdravotnických zařízení specializované ambulantní péče v oboru (jméno) a aby získalo smlouvy se zdravotními pojišťovnami,

  2. 2) listinný certifikát platný po dobu trvání této smlouvy, který je určen k prezentaci v uvedeném zdravotnickém zařízení.


V Praze, dne ……..


Za Sdružení ambulantních specialistů                                                    Za zdravotnické zařízení